0418 63 60 10
Organisatie

Dienstverleningsdocument


Theo Grandia Assurantiën hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat u voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgt in de aard van de dienstverlening die wij u bieden in de vorm van een Dienstverleningsdocument. Met ingang van 7 juli 2013 is het Dienstverleningsdocument gestandaardiseerd.

Gestandaardiseerd dienstverleningsdocument
De minister van Financiën heeft besloten het Dienstverleningsdocument te standaardiseren, om meer transparantie over de dienstverlening van financiële dienstverleners te bereiken. Dit betekent dat wij het standaard wettelijk voorgeschreven Dienstverleningsdocument moeten hanteren. Dit is een document met een vast format waar wij ons aan moeten houden. Voor de dienstverlening van Theo Grandia Assurantiën geldt voor de volgende drie dienstverleningsvragen of klantbehoeften een apart Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Naast deze Dienstverleningsdocumenten gebruiken wij nog een document waarin wij u aanvullende en uitgebreidere informatie geven over de wijze waarop wij onze dienstverlening uitoefenen:

Toelichting op dienstverlening