0418 63 60 10
Organisatie

Producten en diensten


Risico analyse
De start van onze dienstverlening bestaat veelal uit een gedegen analyse van de risico’s en onzekerheden die een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw organisatie of voor een gedegen zekerheid in uw privé omgeving.

Portefeuille analyse
Een brede beoordeling van premie, eigen risico, condities en voorwaarden van uw bestaande verzekeringsovereenkomsten op toereikendheid en markt-conformiteit is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. De uitkomsten van deze analyse leiden vaak tot concrete kostenbesparingen en een hogere effectiviteit van de verzekeringsportefeuille.

Assurantiebemiddeling
Theo Grandia Assurantiën bemiddelt in alle mogelijke vormen van verzekeringen. Wij onderhouden een intensief contact met onze verzekeraars en volgen actief de ontwikkelingen op de markt waardoor wij altijd in staat zijn om een concurrerend verzekeringsproduct aan te bieden.

Wij werken samen met de meest bekende verzekerings-maatschappijen.

Portefeuillebeheer
Wij beheren uw verzekeringsportefeuille actief. Wij verzorgen en bewaken de administratieve en financiële afhandeling van uw verzekeringscontracten, zien toe op een snelle en correcte verwerking van offertes, aanvragen, mutaties en prolongaties en bovenal bevorderen wij de snelle regeling en uitbetaling van een eventuele schade.