0418 63 60 10
Particulier

Aansprakelijkheid


Er zijn veel vervelende gebeurtenissen waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situaties is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht. Toch is het verstandig uzelf te verzekeren tegen schades bij anderen waar u aansprakelijk voor bent. Deze verzekering dekt de meest voorkomende gevallen van aansprakelijkheid die ontstaan doordat u per ongeluk schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Daarnaast dekt de AVP ook de financiële gevolgen van letsel aan een ander.

Deze verzekering is bestemd voor particulieren; aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf is dus niet verzekerd.

Meer informatie
  • Neem contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0418-636010.
  • Download de Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekeringen.