0418 63 60 10
Particulier

Arbeidsongeschiktheid


Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (kortweg AOV) is een verzekering die periodiek uitkeert bij arbeidsongeschiktheid (bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal), als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 67 jaar.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zowel werknemers als ondernemers. Vooral voor de laatst genoemde groep is het, na het weggevallen van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen, zeker verstandig om deze verzekering te overwegen. In tegenstelling tot werknemers biedt de overheid ondernemers immers geen bescherming.

Meer informatie
  • Neem contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0418-636010.
  • Download de Productwijzer Arbeisongeschiktheidsverzekeringen.