0418 63 60 10
Particulier

Hypotheken


Het kopen van een huis is één van de financiële "slagaders" in uw financieel plan. Het is immers één van de grootste aankopen in uw leven. Nu lenen betekent dat u in de toekomst de capaciteit moet hebben om te kunnen aflossen. De basis van iedere hypotheek is in feite hetzelfde: er wordt een lening verstrekt, er worden afspraken gemaakt met betrekking tot de aflossing en er wordt een risicoverzekering gesloten om bij overlijden de schuld (deels) af te kunnen betalen.

Wij hebben een eigen en onafhankelijke visie met betrekking tot de financiering van een woning. Uiteraard adviseren wij vanuit de basis van de benodigde hypothecaire lening en bouwen wij ons advies verder uit conform uw wensen en doelstellingen. De risico´s van nu en later worden in het advies uitvoerig besproken. Door dit in een financieel plan te onderkennen creëert u een solide basis ten opzichte van uw inkomsten- en uitgavenpatroon. Risico´s als arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden en een eventueel tekort in uw pensioen blijven hierbij niet ongemoeid.

Flexibiliteit, kosten beheersing en een reële visie op wensen en doelstellingen staan centraal. Het resultaat: een onafhankelijk en gedegen advies.

Meer informatie
  • Neem contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0418-636010