0418 63 60 10
Particulier

Pensioen


De pensioenverzekering wordt gesloten in de relatie werkgever - werknemer en verzekert een oudedags- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen.

Meer dan de helft van de werknemers zullen minder pensioen ontvangen dan verwacht nu de kredietcrisis onverminderd voortduurt. De pensioenfondsen hebben door dalende aandelenmarkten en de lage rente onvoldoende vermogen om alle pensioenen te kunnen uitbetalen.

In samenwerking met APS Pensioenteam kunnen wij ervoor zorgen dat u een onbezorgde oude dag tegemoet gaat.

Meer informatie
  • Neem contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0418-636010.