0418 63 60 10
Particulier

Wonen


Met uw eigen huis wilt u geen risico´s lopen. Daarom beschermt u uw bezittingen goed. Toch kan ook met goede voorzorgsmaatregelen schade niet altijd voorkomen worden.

Als er iets gebeurt met de bezittingen in of rond uw huis, kunt u zich met een goede verzekering indekken tegen de nare financiële gevolgen hiervan. Zodat u ook na de schade kunt wonen zoals u daarvoor gewend was.

Opstalverzekering
Op de opstalverzekering zijn onder andere de volgende gevaren gedekt: brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding en vandalisme.

Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is doorgaans geen probleem. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen en dergelijke verzekerd, alsmede (tegen minder gevaren) tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.
Verzekering vindt plaats op basis van "herbouwwaarde". Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. Is het verzekerd bedrag te laag, dan is er sprake van onderverzekering. In geval van schade zal de vergoeding pro rata plaatsvinden.

Download Productwijzer.

Inboedelverzekering
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekerd tegen onder andere de volgende gevaren; brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden.
Voor kostbare inboedelbestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren.

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is het verzekerd bedrag te laag, dan is er sprake van onderverzekering. In geval van schade zal de vergoeding pro rata plaatsvinden.

Download Productwijzer.

Glasverzekering
De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.

Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de opstalverzekering bijna altijd voordeliger en ook zeer gebruikelijk.

Kostbaarhedenverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan.

Bij nieuwe kostbaarheden wordt het verzekerd bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd; het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, worden de herstelkosten vergoed. Is dit niet mogelijk (bijv. bij diefstal), dan geldt het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitkeringsmaatstaf.

Meer informatie
  • Neem contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0418-636010.
  • Download de Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekeringen.