0418 63 60 10
Zakelijk

Medewerkers


Vandaag de dag heeft een ondernemer veel verantwoordelijkheden. Naast het runnen van uw bedrijf, heeft u verantwoording over de dagelijkse gang van zaken en bent u verantwoordelijk voor uw personeel.

In de huidige, krimpende arbeidsmarkt is het meer dan ooit belangrijk om uw medewerkers aan uw bedrijf te binden. Wij bieden u de mogelijkheid om uw medewerkers naast zekerheid ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden.

Zorg en inkomen
De afgelopen jaren heeft u ongetwijfeld gemerkt dat de wet- en regelgeving rond sociale voorzieningen steeds wijzigt. Om maar eens een paar veranderingen te noemen: loondoorbetalingsverplichtingen, werkgeversbijdrage basisverzekering en WIA.

Wij bieden oplossingen voor:
  • Zorgverzekering
  • Ziekteverzuim
  • WIA
  • WGA eigen risico dragersschap
Op 1 januari 2014 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden, ook wel bekend onder de noemer ‘Modernisering Ziektewet’. Een gevolg van de wet BeZaVa is dat een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA per 1 januari 2017 ook de WGA-uitkeringslasten van tijdelijke arbeidskrachten moet gaan betalen. In dit filmpje vindt u een korte uitleg.
Pensioen
Voldoen uw pensioentoezeggingen nog aan de huidige wetgeving? Kan ik besparen op mijn pensioenlasten? Welke regeling wil ik voor mijn medewerkers?  Allemaal vragen die u zichzelf moet stellen om uw pensioenbeleid te optimaliseren. En waarop u het antwoord pas kunt vinden na grondige analyse en marktonderzoek. Samen met APS Pensioenteam, de specialist in pensioenen en onze partner in pensioenadvisering kunnen wij u daarbij van dienst zijn.


Meer informatie
  • Neem contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0418-636010.
  • Download de Productwijzers.