0418 63 60 10
Zakelijk

Onderneming


Bij het voeren van een onderneming heeft u altijd te maken met risico’s. Uw uitdaging ligt erin deze zo goed mogelijk in te schatten en waar nodig af te dekken. De risico’s die u niet kunt dragen of slecht kunt beheersen kunt u verzekeren. En wel op zo'n manier dat er geen hiaten in de dekking bestaan, maar ook geen onnodige overlap tussen onderlinge verzekeringen optreedt. Dat is geen eenvoudige opgave. Vooral niet als u de verzekeringswereld met al zijn wetten en producten niet door en door kent.

Complete oplossing
Theo Grandia Assurantiën heeft al jarenlange ervaring in die wereld. We adviseren u graag over de risico’s en verzekeringsaspecten van het ondernemen. Daartoe hebben we onder meer alle, voor uw onderneming relevante verzekeringen, voor u op een rij gezet.
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen - Als u aansprakelijk wordt gesteld door derden kan dat negatieve financiële gevolgen hebben. Met deze verzekering beschermt u uw vermogen.
 • Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (WEGAM/WEGAS) - Sinds 2001 kunnen werknemers hun werkgever aansprakelijk stellen als zij zelf een verkeersongeval veroorzaken tijdens de uitoefening van hun werk met een motorrijtuig, brommer of heftruck. Met een beetje pech moet u tonnen uitkeren wegens letselschade, inkomensschade en smartengeld. Of de werknemer nu wel of geen schuld heeft aan het ongeluk, doet daarbij niet ter zake. De geleden schade komt voor uw rekening. Een dergelijk risico is niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen.
 • Vervoer- en transportverzekeringen - Deze verzekering dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport, waaronder het laden en lossen.
 • Evenementen- en tentoonstellingsverzekeringen - Als deelnemer aan een tentoonstelling/ beurs of als organisator van een evenement loopt u risico’s, zoals diefstal, ongevallen en beschadiging. U kunt dit geheel op maat verzekeren.
 • Brandverzekeringen - Deze verzekering dekt schade aan en verlies van gebouwen, inventaris, bedrijfsuitrusting, machines etc. als gevolg van brand.
 • Glasverzekeringen - De glasverzekering dekt breuk van lichtdoorlatend glas in gebouwen. In beginsel ongeacht de oorzaak.
 • Geldverzekeringen - Iedere ondernemer die dagelijks geld ontvangt, bewaart, vervoert of overdraagt, loopt risico’s als diefstal, verlies, fraude en vals geld. Een geldverzekering beperkt uw financiële schade.
 • Rechtsbijstandverzekeringen - De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, waaronder juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten.
 • Milieuschadeverzekeringen - Deze verzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook daaromheen liggende locaties meeverzekerd.
 • Motorrijtuigenverzekeringen (Download het Europeesch Schadeformulier)
 • Werkmaterieel verzekeringen - Uw kostbare heftrucks, graafmachines, tractoren en ander materieel kunt u onderbrengen in de werkmaterieelverzekering.
 • Collectieve zakenreis - Als u of uw medewerkers regelmatig in het buitenland verblijven voor uw werk, heeft u met deze verzekering een voordelige individuele en collectieve oplossing.
 • Bedrijfsschadeverzekeringen


Meer informatie
 • Neem contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0418-636010.
 • Download de Productwijzers.